header tmp

Steeds meer scholen gaan bewust om met het afval dat zij produceren en proberen het te verminderen. Leerlingen, docenten, schooldirectie en-bestuur, ondersteunend personeel, íedereen op school zou zich ervan bewust moeten zijn dat afval een waardevolle grondstof is. Door actief in het hele schoolbeleid en in het lesprogramma aandacht te geven aan afvalvermindering en -preventie draag je als school bij aan duurzaamheid. Dat vraagt wel om een gedragsverandering van leerlingen en medewerkers. Dat gaat niet vanzelf.

Als mensen al jaren hun afval in één bak kunnen gooien en er zijn ineens veel meer bakken, dan kan er veel mis gaan. Gelukkig is er inmiddels veel ervaring met verandering van gedrag en met slimme maatregelen op scholen. Deze website biedt tal van handreikingen en praktische tips om de juiste maatregelen te nemen om leerlingen, docenten en medewerkers aan te zetten tot afvalscheiding en verminderen van (zwerf)afval.

Lees voor meer informatie het artikel op deze website ‘Op weg naar een school zonder afval’ en bekijk de bibliotheek onder de kop ‘School zonder afval’.